JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvist om pengar

För att man ska kunna driva in en skuld måste den vara fastställd, vilket betyder att det behövs ett beslut som säger att skulden finns. Beslutet kan fattas av kronofogden genom ett så kallat betalningsföreläggande eller av en tingsrätt genom dom. Handlar tvisten om pengar kan parterna ibland göra upp i godo, det vill säga att de kommer överens utan att behöva ta det vidare till domstol eller kronofogden.

Gäller tvisten en mindre skuld eller fordran får du i de flesta fall inte rättshjälp. En mindre skuld är en skuld eller fordran som är mindre än ett halvt prisbasbelopp, vilket är 44 500 kronor för 2013. I dessa fall kan man bara få rättshjälp om det finns särskilda skäl. Läs mer om skulder och betalning på Sveriges Domstolars webbplats.

Om tvisten inte kan lösas kan du ta hjälp av en advokat eller jurist  och eller låta tingsrätten avgöra tvisten. I dessa fall kan du ha rätt till rättshjälp.