JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ett exempel - tvister kring vårdnad om barn

Ett vanligt fall som Rättshjälpsmyndigheten hanterar gäller vårdnad om barn. Familjen Svensson med mamma Lydia och pappa Paul har gått skilda vägar och begärt skilsmässa. De bestämmer sig för att ha delad vårdnad om sina två barn. Efter en tid kommer de inte längre överens om var och när barnen skall bo hos respektive förälder. Både Lydia och Paul vill ha ensam vårdnad om barnet/barnen.

Familjen har en rättsskyddsförsäkring via sin hemförsäkring men eftersom de inte har varit skilda i två år så kan de inte utnyttja denna. De vill söka rättshjälp.

Både Lydia och Paul skaffar sig var sin advokat och bokar tid för rådgivning. Hos advokaten fyller de i ansökan om rättshjälp och skickar in den till Rättshjälpsmyndigheten. Efter ett par veckor får de besked om de har rätt till rättshjälp.

Lydias och Pauls respektive advokater skriver till varandra för att försöka hitta en lösning på tvisten utan att behöva gå till en domstol. De kommer inte överens utan lämnar varsin stämningsansökan till domstol/tingsrätten. Tingsrätten kallar till en muntlig genomgång av fallet. Under denna muntliga genomgång av fallet så kommer Lydia och Paul överens om hur de ska göra med vårdnaden om sina två barn. Skulle de inte ha kommit överens under den muntliga genomgången så hade det blivit en rättegång. Då är det domstolen/tingsrätten som fattar beslut om var barnen ska bo.

Beslutet eller domen skickar domstolen till Rättshjälpsmyndigheten som betalar ut pengarna till advokaten. Rättshjälpsmyndigheten skickar också ett brev till föräldrarna där de informerar om hur mycket som de själva ska betala till ombuden.

 
Senast ändrad: 2013-05-29