JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvist inom familjen

För att få rättshjälp i familjemål behöver det finnas särskilda skäl. Som familjemål räknas till exempel när föräldrar inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge. I familjemål bör föräldrar i första hand gå i familjerådgivning som förmedlas inom kommun och socialförvaltning. Om ni ändå inte löser tvisten kan domstolen avgöra den.

Skilsmässa

I normala fall får du inte rättshjälp vid skilsmässa. För att rättshjälp ska beviljas vid skilsmässa krävs det mer omfattande insatser av ett juridiskt ombud (advokat eller jurist). Det kan också finnas särskilda skäl, till exempel när föräldrarna inte kommer överens om barns boende, vårdnad och umgänge. Läs mer om skilsmässa på Sveriges Domstolars webbplats.

Läs mer om en familj som sökte rättshjälp vid tvist kring vårdnad om barn.

Bodelning

Rättshjälp betalas inte för att genomföra en bodelning. I vissa fall kan staten betala för en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar. En bodelningsförrättare är en opartisk person som utses av domstolen (tingsrätten). Som regel är denna person en advokat eller jurist. Har det uppstått en tvist med anledning av en genomförd bodelning kan rättshjälp beviljas. Läs mer om bodelning på Sveriges Domstolars webbplats.

Underhållsbidrag

Det krävs särskilda skäl för att få rättshjälp när tvisten handlar om underhållsbidrag. Det räcker inte med att dina förhållanden är komplicerade. I de undantagsfall där rättshjälp beviljas är det nästan uteslutande barn som får rättshjälp beviljad. Även barnen ska uppge särskilda skäl. Läs mer om underhållsbidrag på Sveriges Domstolars webbplats.