JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga beslut från myndighet

Många beslut från förvaltningsmyndigheter, till exempel från Försäkringskassan kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Både förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar har skyldighet att utreda varje ärende noggrant enligt de regler och bestämmelser som finns. På grund av utredningsskyldigheten är det många ansökningar om rättshjälp som får avslag.