JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konsumenttvist

En konsumenttvist är en tvist mellan en näringsidkare och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för eget bruk. Hamnar du i en konsumenttvist kan du få hjälp av en konsumentvägledare. Dessa finns i de flesta kommuner. Läs mer på www.hallakonsument.se  (länken öppnas i nytt fönster).

Har du anmärkt på en vara eller tjänst och ändå inte får rätt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden ska opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag. Besluten har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Nämndens prövning är gratis. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken vidare till domstol. Du kan då ha rätt till rättshjälp om du uppfyller de krav och regler som finns för rättshjälp. Läs mer under rubriken "har du rätt till rättshjälp".