JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Prövning av framställning om utlämning till Kina
[2019-06-17]   Högsta domstolen
Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt
[2019-06-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om bestämmelsen i 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) strider mot EU-rätten då den föreskriver återbetalning respektive jämkning av ingående...

Uppskjuten dom
[2019-06-17]   Eskilstuna tingsrätt
Dom i mål B 3750-18 om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor skjuts upp

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-06-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet pga tvång.

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift
[2019-06-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m
[2019-06-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det vid uttag av arbetsgivaravgifter finns förutsättningar för att åsidosätta uppdragsavtal och godkännande för F-skatt (Mål nr 3161-3166-18,...

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil
[2019-06-17]   Mark- och miljööverdomstolen
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv