JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-05-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Meddelanden som har skickats till Riksbanken endast för offentliggörande i myndighetens tidskrift Penning- och valutapolitik omfattas av handlingsoffentlighe...

Dom i mål om mord och brott mot griftefrid
[2018-05-23]   Svea hovrätt
Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för mord och brott mot griftefrid. Brotten riktades mot mannens hustru. Enligt mannen dog hustru...

Dom i mål ang. grov våldtäkt mot barn mm
[2018-05-23]   Vänersborgs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt har idag avkunnat dom i ett mål där en man åtalats för omfattande brottslighet riktad mot flera närstående personer under en tvåårsperi...

Rättegång i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person avslutad
[2018-05-23]   Södertörns tingsrätt
Tingsrätten har den 22 maj 2018 avslutat huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person (mål nr B 2778-17).

Öppet Hus 26 maj
[2018-05-22]   Kalmar tingsrätt
Efter renovering och ombyggnation ordnar Kalmar tingsrätt Öppet Hus för att inviga lokalerna. Alla är hjärtligt välkomna!

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked om punktskatt

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handlingPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv