JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-04-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare s...

Det s.k. Östersundsmålet
[2019-04-18]   Ångermanlands tingsrätt
Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare
[2019-04-18]   Helsingborgs tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden ha...

Ytterligare ett prejudikat om penningtvättsbrott
[2019-04-18]   Högsta domstolen
I ett mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen dels hur det brottet förhåller sig till ett bedrägeri som förbrott, dels straffvärdebedömningen.

Dom i mål om inkomstskatt
[2019-04-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter e...

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag
[2019-04-17]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsföro...

Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå
[2019-04-17]   Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterie...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv