JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

E-utbildning om Sveriges Domstolar

E-utbildning om Sveriges Domstolar

Den här webbaserade utbildningen ger en introduktion till Sveriges Domstolar. Du får bland annat veta mer om allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Utbildningen tar upp de olika rollerna i en rättegång och beskriver processen för en tingsrättsförhandling och en förhandling i en förvaltningsrätt. Du får också kännedom om de huvudsakliga måltyperna för allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol.  

Utbildningsnivå: Grundläggande.

Omfattning: Ca 20 minuter.

Starta e-utbildningen: Sveriges Domstolar - en introduktion (öppnas i nytt fönster)

 
Senast ändrad: 2018-10-22

Om e-utbildningen

E-utbildningen är framtagen av Domstolsverket och är en del av introduktionen för nyanställda inom Sveriges Domstolar.  

Utbildningen kan även användas i andra sammanhang, t ex av studenter och skolelever, eller av andra som vill lära sig mer om domstolarnas verksamhet.