JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Återbetalning i brottmål

Blir du dömd för ett brott ska du vanligen betala tillbaka åtminstone en del av statens kostnader för din försvarare och eventuella kostnader för åklagarens bevisning som till exempel blodprov och urinprov. Hur mycket du ska betala tillbaka räknar domstolen ut som därefter skickar domen till Rättshjälpsmyndigheten när domen vunnit laga kraft.

Du kommer att få ett krav från Kammarkollegiet med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Om du har frågor om hur kravet räknats fram ska du kontakta Rättshjälpsmyndigheten.
Senast ändrad: 2019-01-22

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar lämnas kravet direkt till 
Kronofogdemyndigheten för indrivning. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du också läsa om vilka möjligheter som finns när du har liten eller ingen förmåga att betala dina skulder.