JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Återbetalning i brottmål

Blir du dömd för ett brott ska du vanligen betala tillbaka åtminstone en del av statens kostnader för din försvarare och eventuella kostnader för åklagarens bevisning som till exempel blodprov och urinprov. Hur mycket du ska betala tillbaka räknar domstolen ut som därefter skickar domen till Rättshjälpsmyndigheten när domen vunnit laga kraft.

Rättshjälpsmyndigheten skickar ett brev till dig med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ändra domstolens beslut om återbetalningsskyldighet.

Betalning

När du har fått fakturan har du en månad på dig att betala beloppet. Skulle du inte betala under den perioden får du normalt en påminnelse innan Rättshjälpsmyndigheten måste skicka kravet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Rättshjälpsmyndigheten lämnar därför inte några anstånd med betalningen.

I särskilda fall, med beloppsmässigt mycket stora krav, kan du dock få tillstånd av myndigheten att betala beloppet med någon delbetalning. Detta ska du i så fall ta upp med oss direkt när du får kravet. Vi upprättar dock inte några avbetalningsplaner.
Senast ändrad: 2016-08-17

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar lämnas kravet direkt till 
Kronofogdemyndigheten för indrivning. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du också läsa om vilka möjligheter som finns när du har liten eller ingen förmåga att betala dina skulder.