JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter

Nedan anges avgifterna för ett antal vanliga mål och ärenden vid tingsrätterna, mark- och miljödomstolarna och Patent- och marknadsdomstolen.

Om du vill ha information om avgifter för andra mål och ärenden kan du vända dig till en domstol. Komplett information om avgifter vid de allmänna domstolarna finns i förordning (1987:452).


Ansökan om stämning

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(23 250 kr för 2019)

900 kr

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(23 250 kr för 2019)

2 800 kr 

Dessa belopp gäller även vid ansökan i ett europeiskt småmålsförfarande.

 

 
Ansökan om äktenskapsskillnad 900 kr
   
Ansökan om vårdnad, boende och umgänge om barn (familjemål) 900 kr
   

Allmänna domstolsärenden

Ansökan i ärenden om bl.a.

• adoption

• namnärende

• förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman

• förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

900 kr
   
Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs.

2 800 kr                
 

Ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning

En tilläggsavgift tas ut för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till tingsrätten för vidare handläggning.

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

600 kr

 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

2 500 kr

Dessa belopp gäller även vid ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Tingsrätten skickar en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. Tingsrätten har inte något krav mot dig om du inte betalar, men ditt mål kommer inte prövas och ett eventuellt utslag från Kronofogden kommer att undanröjas. Här kan du läsa vad Kronofogden skriver om tilläggsavgiften. 

Mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr för 2018)

900 kr 

Andra mål vid mark- och miljödomstolen som inleds genom en ansökan om stämning

2 800 kr                

Ärenden vid mark- och miljödomstolen 

900 kr 

Tilläggsavgift

Mark- och miljödomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som har överlämnats från Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

600 kr 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

2 500 kr

Läs mer om mark- och miljödomstolens avgifter.

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

900 kr

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

2 800 kr                

Ärenden vid patent- och marknadsdomstolen

900 kr 

Tilläggsavgift

 

Patent- och marknadsdomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål om administrativ hävning av registrerad firma eller varumärke som har överlämnats från registreringsmyndighet för firma eller Patent- och registreringsverket.

2 350 kr 

Tilläggsavgift tas även ut för mål som har överlämnats från Kronogodemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

600 kr 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

2 500 kr 


Senast ändrad: 2019-01-02

Vill du betala?

Använd betaltjänsten för ansökningsavgifter (öppnas i nytt fönster).