JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hur beräknas rättshjälpsavgiften?

Rättshjälpsavgiften bestäms av sökandens beräkningsunderlag.

Rättshjälpavgiftens storlek

Om beräknings-underlaget är

blir rättshjälpsavgiften

Det lägsta beloppet sökanden ska betala

0 - 50 000 kr

2 %

   ---

50 000 - 100 000 kr

5 %

  500 kr

100 000 - 120 000 kr

10 %

1 000 kr

120 000 - 150 000 kr

20 %

1 500 kr

150 000 - 200 000 kr

30 %

2 000 kr

200 000 - 260 000 kr

40 %

5 000 kr
Senast ändrad: 2019-04-08

Beräkning av rättshjälpavgiften

Bestämmelser om hur rättshjälpsavgiften ska beräknas finns i DVFS 2016:16.