JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälpsmyndigheten

Postadress: Box 853 851 24 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 39 852 30 Sundsvall
Tel: 060-13 46 00

Aktuellt

 

Förkortad expeditionstid

Rättshjälpsmyndigheten har förkortad expeditionstid under sommaren (t.o.m. vecka 32) kl. 8.00-11.30 och 12.30-15.00. 

 

 

 

 

Vem kan få rättshjälp?

händer

Alla har inte rätt till rättshjälp enligt rättshjälpslagen och det finns regler för vad som gäller.

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. 

Har du fått ett krav på återbetalning?

Blir du dömd för ett brott eller förlorar en tvist kan du bli skyldig att betala en del av statens kostnader. Rättshjälpsmyndigheten är kravmyndighet i frågor om återbetalning både i brottmål och i tvistemål.

Detta innebär att vi får i uppdrag av domstolen att kräva in dessa pengar från dig. Även om du tidigare inte haft kontakt med Rättshjälpsmyndigheten är det vi som skickar brev om återbetalning.